โรคหอบหืด

โรคหอบหืดเป็นโรคของหลอดลมที่มีการอักเสบเรื้อรัง ทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ

ผลจากการอักเสบจึงทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมมีการหนาตัว กล้ามเนื้อหลอดลมมีการหดเกร็งตัว ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอ แน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหวีด และหอบเหนื่อย อาการหอบเหนื่อยจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับสารภูมิแพ้ หรือบางคนอาจเกิดได้จากสภาวะความชื้นในสิ่งแวดล้อม

เมื่อหายใจเอาสารภูมิแพ้หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายดังนี้

1. มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมทำให้ลมผ่านหลอดลมลำบาก
2. มีการหลั่งของน้ำทำให้ผนังหลอดลมบวมผู้ป่วยจะหอบเพิ่มขึ้น
3. มีเสมหะอุดหลอดลมทำให้ลมผ่านหลอดลมลำบาก
4. มีการหนาตัวของผนังหลอดลมทำให้หลอดลมตีบเรื้อรัง

อาการที่เกิดขึ้น คือ หายใจตื้น หรือหายใจสั้น, แน่นหน้าอก,ไอ,หายใจเสียงดัง
โดยอาการเหล่านี้จะเกิดในระยะเวลาไม่เท่ากันในแต่ละครั้งและแต่ละคน
หนักเบาไม่เท่ากัน หรืออาจเว้นช่วงไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็ได้

การรักษา

การรักษาเมื่อเกิดอาหารเฉียบพลัน

  • พ่นshort-acting beta2-agonists  ทุก 20 นาที 3 ครั้งใน 1 ชั่วโมง
  • ต้องหลีกภาวะที่กระตุ้นให้หอบหืดเป็นมากขึ้น

ปัจจุบันการรักษาโรคหอบหืด จะอาศัยยาที่ลดการอักเสบเป็นหลัก โดยอาศัยยาขยายหลอดลมเป็นตัวเสริม นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือ Peak flow meter เพื่อเป็นการวัดแผนการรักษา และเตือนโรคกำเริบ

ยารักษาหอบหืด
ยารักษาหอบหืดแบ่งเป็น2ประเภทคือ

1. Long-Term Control medications  หรือที่เรียกว่า Controller หรือเป็นยาที่ป้องกันอาการหอบหืด เป็นยาที่ควบคุมโรคระยะยาวหรือยาที่ใช้รักษาโรค เป็นยาที่ต้องได้รับทุกวันเพื่อลดการอักเสบของผนังหลอดลมให้ผลการรักษาได้ดี เป็นยาที่จำเป็นในโรคหอบหืดเรื้อรั้งตั้งแต่ขั้น 2 ขึ้นไปได้แก่

* Corticosteroid เป็นยาที่ลดการอักเสบได้ดีที่สุดมีชนิดกิน และ inhaled มีหลายชนิด
* Cromolyn sodium and Nedocromil เป็นยาที่ลดการอักเสบได้ปานกลางเหมาะสำหรับเริ่มต้นรักษาในเด็ก
* Long-acting beta2-agonists ใช้ร่วมกับ inhaled steroid ในการลดอาการหอบเวลากลางคืนออกฤทธิ์นาน 12 ชม
* Theophylline ใช้ sustained-release ร่วมกับ inhaled steroid
* Leukotriene modifiers ใช้ร่วมกับ inhaled steroid เพื่อคุมโรคหอบหืด

2.Quick-relief medications หรือที่เรียกว่า Reliever คือยาที่บรรเทาอาการหอบ ยาบรรเทาอาการใช้เมื่อมีอาการ หอบ แน่นหน้าอก ไอ หายใจเสียงดังหวีด ผู้ป่วยควรได้รับยากลุ่มที่ควบคุมโรคในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบ ยากลุ่มนี้ได้แก่

* Short-acting Beta2-agonistsขยายหลอดลมในเวลา 30 นาที
* Anticholinergics ใช้ร่วมกับ Short-acting Beta2-agonists ทำให้คุมอาการได้ดีขึ้นในหอบหืดที่มีอาการมาก
* systemic corticosteroids ชนิดกิน ใช้ในรายที่หอบมากทำให้หายเร็วขึ้นและป้องกันการหอบซ้ำ

3.ยาพ่นที่มีส่วนผสมของยาสองชนิด ได้แก่ยาพ่น steroid และยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์นานLong-acting beta2-agonists ซึ่งมีทั้งยาขยายหลอดลม และยาลดการอักเสบทำให้ผลการรักษาได้ดี ยาที่มีในประเทศไทยคือ Symbicort และ Seretide ผลเสียของยากลุ่มนี้ได้แก่ ใจสั่น มือสั่น ไอ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สุขภาพ-เพศ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ โรคหอบหืด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s