คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2010

คุณว่าภาพนี้มีสีน้ำเงิน-ฟ้าอยู่กี่เฉดสี

คุณว่าภาพนี้มีสีน้ำเงิน-ฟ้าอยู่กี่เฉดสี มันดูเหมือนจะมีสีโทนฟ้า-น้ำเงินอยู่ 4 สีใช่ไหม แต่จริงๆมันมีแค่ 3 สี ผลงานลวงตาของ Professor Adelson’s

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ตารางหมากรุกลวงตา

ตารางหมากรุกนี้ ดูบิดเบี้ยวไปทันที เมื่อเติมจุดขาวดำ

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

วิเวก

วิเวก ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความสงัด ความปลีกออก เป็นความสงัดกาย สงัดใจ และสงบระงับ สังขารทั้งปวง แยกออกได้เป็น กายวิเวก ความสงัดกาย ได้แก่การอยู่ในที่สงัดก็ดี ดำรงอิริยาบทและเที่ยวไปผู้เดียวก็ดี จิตตวิเวก ความสงัดใจ ได้แก่การทำจิตให้สงบผ่องใส สงัดจากนิวรณ์ สังโยชน์และอนุสัย เป็นต้น หมายเอาจิตแห่งท่านผู้บรรลุฌาน และอริยมรรค อริยผล อุปธิวิเวก ได้แก่ธรรมอันเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งปวง ปราศจากกิเลสก็ดี ขันธ์ก็ดี อภิสังขารก็ดี ที่เรียกว่าอุปธิ หมายเอาพระนิพพาน

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

หมอนลวงตา

รูปหมอนนี้ประกอบด้วยเส้นตรงและสี่เหลี่ยมเท่านั้น ไม่มีเส้นโค้งเลย แต่ที่เราเห็นเส้นมันโค้งเพราะอะไรนะ

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความสันโดษ

ความสันโดษ ความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกำลังและความจำเป็นของตน การดำรงชีวิตอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน ถูกเหตุปัจจัยต่างๆ หลากหลายมากระทบกระทั่ง เบียดเบียนอยู่ทุกเมื่อ ซึ่งล้วนแต่ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพที่ควรจะเป็นให้อยู่ดีมีสุขได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรที่ทุกคนจะต้องหันกลับมาทบทวนถึงแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของตน เพื่อประคับประคองตนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง มีความอยู่ดีมีสุขตามสมควร ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม คือ ความสันโดษ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำชาวโลกให้หาความสุขโดยการถือ สันโดษ คำว่า “สันโดษ“ความหมายของสันโดษ แปลว่าความยินดี คือความพอใจ ความยินดีด้วยของของตนซึ่งได้มาด้วยความเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโดยชอบธรรม ความหมายของสันโดษ คำว่า สันโดษ โดยทั่วไปมี 3 ประการ คือ 1. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามได้ 2. ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกำลัง 3. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

วิธีสังเกตอาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 1. มะเร็งปากมดลูก อาการเลือดดออกจากช่องคลอดทั้งๆที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติของคุณ หรือเกิดอาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ให้ทำการตรวจโดยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าวไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะรู้ได้ 2. มะเร็งในมดลูก อาจมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือบางครั้ง อาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อ หรือมีอาการบวมในช่องท้อง 3. มะเร็งรังไข่ จะมีอาการคือ ประจำเดือนจะมาไม่สม่ำเสมอ หรืออาจมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์ มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย น้ำหนักลดและมีอาการปวดหลัง 4. มะเร็งในเม็ดเลือด(ลูคีเมีย)อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายและมีอาการ ซีดเซียวกว่าปกติ มักเกิดอาการฟกช้ำดำเขียว หรือมีเลือดออกทางผิวหนังได้ง่าย โดย ไม่ทราบสาเหตุ และมักจะเกิดร่วมกับอาหารปวดตามข้อต่างๆ ทั่วร่างกาย บางครั้งจะท้องอืดและเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้านซ้ายของช่องท้อง 5. มะเร็งปอด มักจะมีอาการไอบ่อย ๆ หรือ/และมีเลือดออกและมีเสมหะ ปนมากับน้ำลาย น้ำหนักลดอย่างฮวบฮาบ เจ็บหน้าอกและหายใจลำบาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | 2 ความเห็น

น้ำตกลวงตา

ภาพลวงตาของน้ำตก ที่เกิดขึ้นเพราะตาเรามองเห็นลูกศรทั้งสามแถวเคลื่อนที่สวนทางกัน

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น