คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2010

ไก่กับไข่ ใครเกิดก่อน มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์

การกลายพันธุ์ (mutation) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอายุต่อไป กล่าวคือ สัตว์จะไม่กลายพันธุ์ในช่วงอายุของมันเอง ไข่ของสัตว์ทุกชนิด จะมีบางฟองที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย หากความแตกต่างนั้น เป็นผลดีต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ สายพันธุ์ของไข่ใบนั้นก็จะยืนยาวต่อไป ไข่ใบใดใบหนึ่งของสัตว์ปีกโบราณ ได้เริ่มกลายพันธุ์ไปจนเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเรียกว่าไก่ ในเวลาเนิ่นนานของการพัฒนา ไข่ไก่จึงเกิดก่อนไก่

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

ชื่อเดือนทางจันทรคติ

ชื่อเดือนทางจันทรคติ อาศัยวิถีโคจรของดวงจันทร์เป็นเกณฑ์ เป็นชื่อเดือนที่เราเคยใช้กันแต่โบราณ มีดังนี้ เดือนอ้าย – มฤคศิรมาส เดือนยี่ – ปุษยมาส เดือน ๓ – มาฆมาส เดือน ๔ – ผคุณมาส เดือน ๕ – จิตรมาส เดือน ๖ – วิสาขมาส เดือน ๗ – เชษฐมาส เดือน ๘ – อาสาฬหมาส (อา-สาน-หะ-มาด) เดือน ๙ – สวนมาส (สะ-วะ-นะ-มาด) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

พระพุทธเจ้าในอดีต

พระพุทธเจ้าในอดีต 27 พระองค์ ปัจจุบัน 1 พระองค์และในอนาคตอีก 1 พระองค์ มีพระนามและช่วงเวลาดังนี้ กัปแรกในต้นอสงไขยที่ 17 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ พระตัณหังกรพุทธเจ้า พระเมธังกรพุทธเจ้า พระสรนังกรพุทธเจ้า พระทีปังกรพุทธเจ้า (ทรงมีพุทธพยากรณ์ถึงสุเมธดาบสว่าจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบัน คือพระสมณโคดมเป็นครั้งแรก) กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 18 เป็นสารกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์ พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 19 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ พระสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

กัป-กัลป์

กัป (มคธ) หรือ กัลป์ (สันสกฤต) หมายถึงช่วงเวลาอันยาวนาน คำนวนเป็นปีได้โดยคร่าวๆดังนี้ สมมุติมีกล่องใบหนึ่ง กว้าง 100 โยชน์ ยาว 100โยชน์ และ สูง 100 โยชน์ ในเวลา 100 ปี ให้เอาเมล็ดผักกาด 1 เมล็ด ใส่ลงไปในกล่องนั้น ทำอย่างนี้จนเมล็ดผักกาดนั้นเต็มเสมอเรียบปากกล่อง นั้นละจึงเท่ากับ 1 กัป (บางตำรากล่าวว่า กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์) วิเคราะห์คำนวณ 1 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

อสงไขย ในแง่ของเวลา

ในแง่ของเวลานั้น ความยาวนาน 1 อสงไขยมีการระบุไว้ตายตัวในคำภีร์โบราณว่า เวลา 1 อสงไขย คือ 1×10140 ปี (1 ตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว) ไม่ต้องคำนวนให้ยุ่งยากใดๆเหมือนอสงไขยในแง่ของจำนวนนับ

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

อสงไขย ในแง่ของจำนวนนับ

อารยธรรมโรมันนั้น มีระบบของวิศวกรรมที่น่าทึ่ง เพราะนอกจากจะนับเลขได้แค่ 3,999 แล้ว ยังไม่มีเลข 0 ใช้อีกต่างหาก จึงน่าแปลกใจว่า คนโรมันเค้าบวกลบคูนหารเลขกันแบบไหน ทำไมนับได้แค่นั้น เท่าที่เราทราบ ตัวเลขโรมันมีแค่ I,V,X,L,C,D,M โดย M นั้นหมายถึงพัน และมีกฏว่า ห้ามเขียนเลขใดๆซ้ำกัน 4 ตัว จึงเขียน MMMM ที่แปลว่า 4,000 ไม่ได้ คนจีนนั้น เก่งขึ้นมาอีกหน่อย นับได้ถึงหมื่น มากไปกว่านั้นก็ใช้สิบหมื่น ร้อยหมื่น แต่ตอนเด็กๆอากงเคยสอนภาษาแต้จิ๋วไว้คำหนึ่ง “เอ๊ก” หมายถึง ร้อยหมื่น หรือ ล้านนั่นเอง คนอินเดียโบราณเก่งสุดๆ เค้านับได้เป็นอสงไขย มาดูกันว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

คำคมคำหนึ่งของโน้ส-อุดม

โพสท์ใน แง่คิด - มุมมอง - กำลังใจ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น