อสงไขย ในแง่ของจำนวนนับ

อารยธรรมโรมันนั้น มีระบบของวิศวกรรมที่น่าทึ่ง เพราะนอกจากจะนับเลขได้แค่ 3,999 แล้ว ยังไม่มีเลข 0 ใช้อีกต่างหาก จึงน่าแปลกใจว่า คนโรมันเค้าบวกลบคูนหารเลขกันแบบไหน

ทำไมนับได้แค่นั้น เท่าที่เราทราบ ตัวเลขโรมันมีแค่ I,V,X,L,C,D,M โดย M นั้นหมายถึงพัน และมีกฏว่า ห้ามเขียนเลขใดๆซ้ำกัน 4 ตัว จึงเขียน MMMM ที่แปลว่า 4,000 ไม่ได้

คนจีนนั้น เก่งขึ้นมาอีกหน่อย นับได้ถึงหมื่น มากไปกว่านั้นก็ใช้สิบหมื่น ร้อยหมื่น แต่ตอนเด็กๆอากงเคยสอนภาษาแต้จิ๋วไว้คำหนึ่ง “เอ๊ก” หมายถึง ร้อยหมื่น หรือ ล้านนั่นเอง

คนอินเดียโบราณเก่งสุดๆ เค้านับได้เป็นอสงไขย มาดูกันว่า อสงไขยนั้นคือเท่าไร

การนับอสงไขยให้เทียบเอาดังนี้

1. สิบ สิบหน เป็น หนึ่งร้อย
2. สิบร้อย เป็น หนึ่งพัน
3. สิบพัน เป็นหนึ่งหมื่น
4. สิบหมื่น เป็น หนึ่งแสน
5. ร้อยแสน เป็นหนึ่งโกฏิ (สิบล้าน)
6. ร้อยแสนโกฏิ เป็น หนี่งปโกฏิ
7. ร้อยแสนปโกฏิ เป็น หนึ่งโกฏิปโกฏิ
8. ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น หนึ่งนหุต
9. ร้อยแสนนหุต เป็น หนึ่งนินนหุต
10. ร้อยแสนนินนหุต เป็น หนึ่งอักโขเภนี
11. ร้อยแสนอักโขเภนี เป็น หนึ่งพินทุ
12. ร้อยแสนพินทุ เป็น หนึ่งอพุทะ
13. ร้อยแสนอพุทะ เป็น หนึ่งนิระพุทะ
14. ร้อยแสนนิระพุทะ เป็น หนึ่งอหหะ
15. ร้อยแสนอหหะ เป็น หนึ่งอพพะ
16. ร้อยแสนอพพะ เป็น หนึ่งอฏฏะ
17. ร้อยแสนอฏฏะ เป็น หนึ่งโสคันธิกะ
18. ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น หนึ่งอุปละ
19. ร้อยแสนอุปละ เป็น หนึ่งกมุทะ
20. ร้อยแสนกมุทะ เป็น ปทุมะ
21. ร้อยแสนปทุมะ เป็น หนึ่งปุณฑริกะ
22. ร้อยแสนปุณฑริกะ เป็นหนึ่งอกถาน
23. ร้อยแสนอกถาน เป็น หนึ่งมหากถาน
24. ร้อยแสนมหากถาน เป็น หนึ่งอสงไขย

เพราะฉะนั้น 1 อสงไขย คือ 10,000,00020 นั่นเอง (โกฏิ20)

ไม่รู้คนอินเดียทำไมช่างมีจินตนาการสูงปานนี้ เรียกว่าเอาชนะโรมันกับจีนขาดลอย และน่าจะเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเท่าที่มนุษย์เราจะนึกได้แล้วนะ

อสงไขยมีความสำพันธ์กับศาสนาต่างๆในลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคา ทั้งพราหมณ์ ฮินดู ชินหรือเชน และพุทธ ดังจะเล่าให้ฟังต่อไปถ้ามีโอกาส

เรื่องนี้ถูกเขียนใน อะไร อะไร และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s