คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2010

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือกล่าวอย่างง่ายๆว่า การกระทำที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ผู้กระทำดังต่อไปนี้ บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแต่ทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง ตลอดจนกำลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

ดาวแปรแสง

ดาวแปรแสง ดาวแปรแสง (Variable Star) คือดาวฤกษ์ ที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แตกต่างจากดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในท้องฟ้าที่มีสภาพส่องสว่างเกือบคงที่ ดวงอาทิตย์ของเรา เป็นตัวอย่างที่ดีของดาวฤกษ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของความสว่างน้อยมาก (โดยปกติเปลี่ยนแปลงประมาณ 0.1% ในวัฏจักรสุริยะ 11 ปี) ดาวแปลแสงมีทั้งที่เปลี่ยนแปลงความสว่างจาก ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก ตัวอย่างดาวฤกษ์ดวงที่เห็นได้ชัดเจนคือ “ดาวบีเทลจุส” ในกลุ่มดาวนายพราน ดาวแปรแสงสามารถแบ่งได้เป็น 2 พวกคือ intrinsic หรือ extrinsic ดาวแปรแสงชนิด Intrinsic : คือดาวฤกษ์ที่มีการแปรแสงเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางกายภาพภายใน ของดาวเอง สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยได้แก่ Pulsating variables, คือดาวฤกษ์ที่มีการขยายขนาดรัศมีใหญ่ขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการตามอายุของดาว Eruptive variables, คือดาวฤกษ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่พื้นผิวของดาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ดาราศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาพลวงตา- หัวใจดวงไหนก็สีเดียวกัน

รูปหัวใจที่เห็นทุกรูปนี้ เป็นสีแดงสีเดียวกันหมด แต่พื้นหลังทำให้เห็นผิดเพี้ยนไป

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาพลวงตา- ห่วงพิศวง

วงกลมวงนอก หมุนทวนเข็มนาฬิกา วงกลางหมุนตามเข็ม

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาพลวงตา-สี่เหลี่ยมสีม่วงของอกิโยชิ

ส่วนกลางของภาพดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

นักวิทย์ศาสตร์พบ’กบจิ๋ว’ เท่าเมล็ดถั่ว ตัวเล็กสุดในโลก

ทีมนักวิทยาศาสตร์ ค้นพบ “กบ” สายพันธุ์ใหม่ ขนาดจิ๋วที่สุดที่เคยพบในเอเชีย แอฟริกา หรือยุโรป ซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดถั่ว โดยกบจิ๋วสายพันธุ์นี้ มีชื่อว่า “Microhyla nepenthicola” ถูกพบใกล้กับภูเขาใน “คูบาห์ แนชั่นแนล พาร์ค” บนเกาะบอเนียว แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อินดราเนียล ดาส นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาราวัก และ อเล็กซานเดอร์ แฮส แห่งศูนย์ชีววิทยากรินเดลและพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ฮัมบูร์ก เยอรมนี โรบิน มัวร์ ตัวแทนองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติระบุ การค้นพบครั้งนี้ จะช่วยในการศึกษาต่อยอด ให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก ที่มีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตที่น่าสนใจเหล่านี้. (ที่มา – นสพ ไทยรัฐ 26-8-2010)

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

ดาวแคระขาว

ดาวแคระขาว (white dwarf) ดาวแคระขาวคือ ดาวฤกษ์ในวัยชรา เป็นดาวที่อุณหภูมิผิวสูงมาก แต่ไม่ค่อยสว่าง มีขนาดประมาณดาวเคราะห์ เป็นระยะสุดท้ายของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ที่มีมวลไม่มาก (ไม่เกิน 1.4 เท่าของมวลของดวงอาทิตย์ ) ดาวแคระขาวถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี 1862 ซึ่งเป็นดาวแคระขาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ชื่อว่าดาวซีริอัส ดาวแคระขาวเกิดจากการยุบตัวของแกนกลางของดาวฤกษ์ที่ไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้ว ประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะดีเจนเนอเรท (degenerate electron) คือ เป็นสถานะที่อนุภาคทุกตัวประพฤติตัวแบบอนุภาคของ Bose-Einstein ในภาวะความดันสูง ดาวแคระขาวมีความหนาแน่นสูงมากดาวแคระขาวที่มีมวลเท่าดวงอาทิตย์จะมีขนาดเท่ากับขนาดของโลกเท่านั้น ชนิดของดาวแคระขาว ดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยจนไม่สามารถเผาคาร์บอนในแกนได้จะกลายเป็นดาวแคระขาวแบบคาร์บอน-ออกซิเจน ขณะที่ดาวฤกษ์มีมวลตอนเริ่มต้นเป็น 1.4 เท่าของมวลของดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวแคระขาว นีออน-ออกซิเจน ดาวแคระขาวแต่ละชนิดจะต่างกันที่สเปกตรัมที่เปล่งออกมา ซึ่งขึ้นกับธาตุที่อยู่บนผิวของดาวนั้น ๆ ดาวแคระขาวชนิด dA, dB และ dO … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ดาราศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น