สถิติภัยพิบัติที่เกิดกับไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออก กลาง ตะวันออก ใต้
เฉียงเหนือ ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก
มกราคม อุทกภัย
ฝนแล้ง
กุมภาพันธ์ ไฟป่า ไฟป่า ฝนแล้ง ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
มีนาคม พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อน ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง
ไฟป่า ไฟป่า ฝนแล้ง
ฝนแล้ง ฝนแล้ง
เมษายน พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อน ฝนแล้ง ฝนแล้ง
ไฟป่า ไฟป่า ฝนแล้ง
ฝนแล้ง ฝนแล้ง
พฤษภาคม อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย ฝนแล้ง พายุหมุนเขต อุทกภัย
พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อน ร้อน
อุทกภัย
มิถุนายน อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย
ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง
กรกฎาคม พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย
อุทกภัย อุทกภัย พายุฝนฟ้าคะนอง ฝนทิ้งช่วง
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง
สิงหาคม พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน อุทกภัย อุทกภัย
อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง
กันยายน พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน
อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง
ตุลาคม พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อน อุทกภัย พายุหมุนเขตร้อน
อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นพายุซัดฝั่ง
แผ่นดินถล่ม
พฤศจิกายน อุทกภัย พายุหมุนเขตร้อน
อุทกภัย
คลื่นพายุซัดฝั่ง
แผ่นดินถล่ม
ธันวาคม อุทกภัยAdvertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภัยพิบัติ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s