คลังเก็บรายวัน: ธันวาคม 21, 2010

หมึกโคลอสซัล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หมึกโคลอสซัล หมึก โคลอสซัล สควิด หรือ หมึกมหึมา (Colossal Squid หรือ Antarctic Giant Cranch Squid) เชื่อว่าเป็นหมึกสปีชีส์ที่ขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นสปีชีส์เดียวในสกุล Mesonychoteuthis ประเมินจากตัวอย่างที่ขนาดเล็กกว่าและยังไม่โตเต็มวัย คาดว่าขนาดตัวเต็มวัยใหญ่ที่สุดอาจถึง 14 เมตร จึงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ข้อมูลทางชีววิทยา หนวดไม่เหมือนหมึกชนิดอื่นที่มีปุ่มดูดยาวเป็นแถวหรือมีฟันซี่เล็ก แต่มีทั้งปุ่มดูดและตะขอที่แหลมคม ลำตัวกว้างกว่า หนากว่า และหนักกว่าหมึกชนิดอื่น เชื่อว่ามีแมนเทิลที่ยาวกว่าหมึกชนิดอื่น แต่มีหนวดสั้นกว่าเมื่อเทียบตามสัดส่วน จะงอยปากใหญ่ที่สุดในบรรดาหมึกที่รู้จักกัน มีขนาดและความแข็งแรงมากกว่าในหมึกสกุล Architeuthis และเชื่อว่า มีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ ถิ่นอาศัยมีบริเวณหลายพันกิโลเมตร ตั้งแต่ทวีปแอนตาร์กติก ขึ้นไปทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้, ทางใต้ของทวีปแอฟริกา และทางใต้ของนิวซีแลนด์ กล่าวคือมีถิ่นอาศัยในมหาสมุทรทางตอนใต้ของโลกที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้เป็นวงกลม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สถิติโลก | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท ลูกกุญแจดอกสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงค้นหามาตลอดเวลา 6 ปี ได้กระจ่างแจ้งในคืนวันที่ทรงตรัสรู้ กระแสการเกิดต่อเนื่องกันไปนี้เองคือธรรมชาติและคือคำตอบของทุกสิ่ง ความผิดหวังทั้งปวงในชีวิตมนุษย์ ความเจ็บป่วย สงคราม พรัดพราก แก่ชรา ไม่สวยไม่หล่อ อ้วน ยากจน ล้วนเป็นไปเพราะอะไร เพราะมีชีวิตของเราอยู่ และสุดท้ายเราต้องตาย เราทุกคนไม่อยากตาย เราต้องตายเพราะอะไร คำตอบที่ง่ายและแปลกประหลาด เราตาย เพราะเราเกิด จริงสิ หากไม่เกิด เราจะตายได้ไง ความทุกข์จะมาหาเราีที่ไหน แต่ทำไมเราถึงต้องเกิดมา นั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นหา เราเกิดมาเพราะมีที่ให้เราเกิด ไม่มีภพ หรือโลกให้เราเกิด เราจะเกิดได้ไง เกิดที่ไหน ภพ หรือที่เกิดของเรานัน้มาจากไหน จากนี้ไปต้องใช้ระดับของการ “รู้” ที่เหนือตัวหนังสือ โดยรวมแล้ว สภาพอาศัยปัจจัยเกิด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 6 ความเห็น