บันทึกการเกิดสึนามิขนาดเล็กและแผ่นดินไหวถี่แบบแปลกๆในเดือน ธ.ค. 53

เกาะโบนินตั้งอยู่บนรอยแยกระหว่างแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก และแผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์ ส่วนวานูอาตู ตั้งอยู่บนนรอยแยกระหว่างแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลีย

แผ่นดินไหวใหญ่ทั้งสองครั้ง ห่างกันไม่ถึงสองวัน ,มีขนาด 7.4 และ 7.5 ริกเตอร์ตามลำดับ โดยระหว่างนั้นยังเกิดแผ่นดินไหวย่อยๆจำนวนมากอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน โดยมีจำนวนอาฟเตอร์ช็อคมากกว่าครั้งที่บันทึกไว้ที่แผ่นผิวโลกอาระเบียน

การเกิดแผ่นดินไหวทั้งสองครั้ง มีคำเตือนจาก NOAA ถึงการเกิดขึ้นของสีนามิขนาดเล็ก อย่างๆไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากมีการอพยพคนล่วงหน้าแล้ว

สาเหตุน่าจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกไปทางทิศตะวันตก เข้าหา (convergent) แผ่นเปลือกโลกฟิบิปปินส์และออสเตรเลีย การเคลื่อนที่แบบนี้ ในฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตะวันออกของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกจะแทบไม่เกิดแผ่นดินไหวเลย

ด้านล่างนี้คือบันทึกเหตุการ์ณตามเวลา UTC จาก EMSC (คิดเป็นเวลาไทย ให้บวกเพิ่มอีก 7 )

2010-12-27 23:53:08.0 19.74 S 168.28 E 10 5.6 VANUATU
2010-12-27 20:48:13.0 27.06 N 143.90 E 30 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-27 20:33:17.0 19.51 S 167.97 E 10 5.2 VANUATU REGION
2010-12-27 19:40:14.0 19.23 S 168.00 E 20 5.5 VANUATU
2010-12-27 17:02:33.0 50.69 S 139.41 E 10 5.3 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2010-12-27 16:43:51.0 19.08 S 167.99 E 20 5.1 VANUATU REGION
2010-12-27 15:27:27.0 50.83 S 139.31 E 10 5.0 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2010-12-27 13:46:25.3 27.23 N 143.65 E 10 4.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-27 11:57:38.0 51.45 N 176.43 W 44 4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-27 11:36:31.0 51.29 N 176.30 W 46 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-27 08:57:56.0 27.15 N 143.49 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-27 07:57:37.0 27.00 N 143.69 E 10 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-27 07:47:02.0 51.28 N 176.13 W 31 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-27 06:41:46.6 22.70 S 175.95 W 100 5.5 TONGA REGION
2010-12-27 05:44:11.0 19.63 S 167.92 E 10 4.7 VANUATU REGION
2010-12-27 03:38:24.0 51.37 N 176.50 W 20 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-27 01:51:34.0 19.42 S 167.88 E 80 5.1 VANUATU REGION
2010-12-27 01:00:14.0 10.71 N 61.80 W 55 5.2 GULF OF PARIA, VENEZUELA
2010-12-26 21:42:02.6 2.47 N 96.17 E 30 4.8 SIMEULUE, INDONESIA
2010-12-26 19:38:27.0 19.78 S 168.17 E 40 5.7 VANUATU
2010-12-26 16:29:16.0 7.58 S 128.54 E 162 4.1 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
2010-12-26 15:34:02.0 40.02 N 40.04 E 5 4.3 EASTERN TURKEY
2010-12-26 14:33:30.0 51.21 N 176.16 W 30 4.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-26 14:00:13.6 37.51 S 176.56 E 211 4.6 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2010-12-26 13:34:10.0 19.98 S 168.30 E 60 5.2 VANUATU
2010-12-26 12:24:17.0 51.40 N 176.29 W 24 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-26 11:29:36.0 52.14 N 174.95 E 1 5.1 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2010-12-26 10:33:18.0 19.56 S 168.11 E 60 5.1 VANUATU
2010-12-26 10:00:06.0 19.80 S 168.00 E 54 5.0 VANUATU
2010-12-26 09:10:59.0 27.09 N 143.77 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-26 07:44:03.0 27.22 N 143.31 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-26 06:52:51.0 19.73 S 168.32 E 40 5.1 VANUATU
2010-12-26 06:36:25.2 37.96 N 23.23 E 614 4.1 SOUTHERN GREECE
2010-12-26 06:32:38.0 51.49 N 176.43 W 46 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-26 06:18:04.0 19.85 S 168.25 E 60 5.4 VANUATU
2010-12-26 05:08:20.0 40.32 N 25.87 E 10 4.5 AEGEAN SEA
2010-12-26 02:31:52.7 39.09 N 25.25 E 687 4.3 AEGEAN SEA
2010-12-26 02:31:52.7 39.09 N 25.25 E 687 4.3 AEGEAN SEA
2010-12-26 02:13:36.0 19.60 S 168.37 E 1 6.2 VANUATU
2010-12-26 01:00:28.0 20.00 S 168.18 E 60 5.5 LOYALTY ISLANDS
2010-12-26 00:12:42.0 19.55 S 168.09 E 44 5.1 VANUATU
2010-12-26 00:00:55.0 27.19 N 143.30 E 20 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 23:56:57.2 19.61 S 168.75 E 10 4.9 VANUATU
2010-12-25 23:20:23.0 19.57 S 168.01 E 10 5.1 VANUATU
2010-12-25 23:13:04.7 49.38 N 174.84 W 14 4.6 SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS
2010-12-25 22:41:28.0 19.28 S 167.95 E 3 5.2 VANUATU REGION
2010-12-25 22:26:08.0 19.94 S 168.13 E 60 5.3 VANUATU
2010-12-25 22:24:13.0 28.25 N 59.23 E 15 4.5 SOUTHEASTERN IRAN
2010-12-25 21:16:52.0 6.03 N 127.47 E 76 5.2 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2010-12-25 20:20:38.0 51.34 N 176.21 W 40 5.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-25 20:09:11.2 57.00 N 119.59 E 10 4.1 SOUTHWESTERN SAKHA, RUSSIA
2010-12-25 19:42:30.0 51.46 N 176.20 W 60 5.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-25 18:52:40.0 19.35 S 167.96 E 80 5.1 VANUATU REGION
2010-12-25 18:38:56.0 19.73 S 168.27 E 60 5.2 VANUATU
2010-12-25 18:28:37.0 19.48 S 167.98 E 100 4.7 VANUATU REGION
2010-12-25 17:40:10.0 27.06 N 143.46 E 2 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 17:11:49.0 19.47 S 167.96 E 60 5.1 VANUATU REGION
2010-12-25 17:09:21.0 21.89 N 123.45 E 33 4.5 SOUTHEAST OF TAIWAN
2010-12-25 17:02:34.0 19.44 S 167.95 E 60 5.1 VANUATU REGION
2010-12-25 16:54:05.0 19.35 S 167.95 E 72 5.1 VANUATU REGION
2010-12-25 16:47:42.0 19.48 S 167.97 E 54 5.0 VANUATU REGION
2010-12-25 16:22:12.0 19.34 S 168.06 E 14 5.2 VANUATU
2010-12-25 15:52:27.0 2.87 S 129.70 E 40 4.9 SERAM, INDONESIA
2010-12-25 15:28:43.0 19.76 S 168.04 E 80 5.2 VANUATU
2010-12-25 15:26:27.0 19.67 S 168.14 E 80 5.2 VANUATU
2010-12-25 15:04:25.0 19.34 S 167.84 E 80 5.1 VANUATU REGION
2010-12-25 14:44:35.0 19.22 S 168.21 E 10 5.7 VANUATU
2010-12-25 14:18:58.0 27.15 N 143.42 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 14:09:52.0 27.04 N 143.45 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 14:04:05.0 27.11 N 143.40 E 10 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 13:59:09.0 19.38 S 168.05 E 60 5.4 VANUATU
******************************************************************************************
2010-12-25 13:16:37.0 19.79 S 167.99 E 10 7.5 VANUATU REGION TSUNAMI
******************************************************************************************
2010-12-25 12:29:42.0 10.36 N 56.91 E 33 5.1 CARLSBERG RIDGE
2010-12-25 11:59:38.0 37.09 S 177.11 E 242 5.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2010-12-25 11:41:05.0 26.86 N 143.62 E 2 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 07:55:49.0 27.31 N 143.43 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 07:51:48.0 27.11 N 143.69 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 07:30:52.0 26.87 N 143.78 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 06:48:18.0 26.88 N 143.91 E 2 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 06:38:11.0 31.52 S 66.98 W 136 4.6 LA RIOJA, ARGENTINA
2010-12-25 06:24:45.0 26.93 N 144.01 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 05:55:24.0 25.64 N 141.24 E 21 5.4 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 05:15:13.0 26.84 N 143.88 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 03:22:51.7 83.34 N 5.80 W 10 4.6 NORTH OF SVALBARD
2010-12-25 02:50:22.0 26.92 N 143.47 E 2 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 02:42:44.0 21.31 S 174.20 W 80 4.9 TONGA
2010-12-25 00:57:07.0 27.09 N 143.50 E 10 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-25 00:22:45.0 28.29 N 130.32 E 36 5.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2010-12-25 00:22:45.0 28.29 N 130.32 E 36 5.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2010-12-24 23:43:44.0 18.24 N 66.11 W 104 5.0 PUERTO RICO
2010-12-24 23:42:20.0 46.41 N 151.09 E 89 5.0 KURIL ISLANDS
2010-12-24 23:10:56.0 23.00 S 66.34 W 213 4.6 JUJUY, ARGENTINA
2010-12-24 22:24:18.0 26.82 N 144.01 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 22:14:09.0 27.10 N 143.81 E 10 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 22:05:01.0 26.77 N 143.97 E 7 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 21:44:29.0 26.98 N 143.84 E 2 4.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 19:40:53.0 27.18 N 143.37 E 2 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 18:44:51.0 11.42 N 87.00 W 19 5.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
2010-12-24 18:27:42.0 10.65 S 165.28 E 20 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-12-24 17:27:37.0 27.10 N 143.27 E 10 5.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 15:18:51.0 27.00 N 143.52 E 2 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 13:19:32.0 3.04 S 141.52 E 10 4.8 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2010-12-24 12:02:55.0 10.88 S 164.90 E 60 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2010-12-24 10:05:05.0 26.68 N 143.89 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 07:54:47.1 35.91 N 71.37 E 33 4.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2010-12-24 06:06:20.1 26.65 N 143.83 E 40 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 06:05:08.4 45.27 N 26.46 W 10 4.5 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2010-12-24 05:48:57.0 63.64 S 167.56 W 30 5.9 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
2010-12-24 02:58:51.0 1.64 N 127.30 E 129 4.9 HALMAHERA, INDONESIA
2010-12-24 02:29:17.0 2.37 S 138.05 E 60 4.9 PAPUA, INDONESIA
2010-12-24 01:18:31.0 26.68 N 143.79 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-24 00:39:21.0 52.94 N 171.03 E 17 5.2 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2010-12-24 00:05:39.3 19.87 S 168.57 E 36 5.0 VANUATU
2010-12-23 23:58:29.0 27.04 N 143.27 E 33 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 22:23:57.0 27.15 N 143.37 E 30 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 19:31:15.0 26.69 N 143.92 E 2 4.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 17:55:26.0 26.49 N 143.52 E 40 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 17:26:36.0 1.92 S 67.94 E 33 4.9 CARLSBERG RIDGE
2010-12-23 17:02:04.0 26.89 N 143.59 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 16:30:53.0 19.05 N 145.85 E 100 5.4 MAUG ISLANDS REG, N. MARIANA IS.
2010-12-23 16:28:15.0 8.11 S 119.96 E 203 5.5 FLORES REGION, INDONESIA
2010-12-23 16:28:14.8 8.10 S 119.96 E 203 5.5 FLORES REGION, INDONESIA
2010-12-23 16:28:13.0 19.92 S 168.51 E 38 5.7 VANUATU
2010-12-23 16:01:35.0 19.70 S 168.55 E 60 5.3 VANUATU
2010-12-23 14:54:20.0 27.02 N 143.63 E 39 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 14:30:43.0 26.79 N 144.05 E 25 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 14:00:31.0 53.10 N 171.21 E 10 6.4 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2010-12-23 13:03:38.0 26.58 N 143.51 E 48 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 12:40:57.0 26.68 N 143.74 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 12:25:14.0 27.05 N 143.43 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 12:24:22.0 52.83 N 171.06 E 33 4.9 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2010-12-23 12:15:53.0 27.11 N 143.27 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 11:55:25.0 18.30 S 173.99 W 14 5.1 TONGA
2010-12-23 09:55:25.0 51.22 N 179.31 W 10 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-23 08:27:24.0 26.88 N 143.56 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 08:02:32.0 38.33 N 20.63 E 2 4.1 GREECE
2010-12-23 08:01:25.6 27.18 N 143.36 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 07:15:11.0 26.77 N 143.81 E 2 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 06:30:32.0 27.12 N 143.53 E 2 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 06:30:32.0 27.12 N 143.53 E 2 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 06:20:45.0 27.10 N 143.50 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 05:22:10.0 26.79 N 144.08 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 05:07:49.0 47.72 N 152.71 E 129 4.1 KURIL ISLANDS
2010-12-23 02:44:26.0 27.08 N 143.55 E 10 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 02:07:59.0 27.10 N 143.27 E 20 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 01:56:32.0 26.97 N 143.44 E 20 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 01:46:28.7 27.22 N 143.36 E 20 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 01:44:31.0 27.24 N 143.33 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 01:44:31.5 27.18 N 143.35 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 01:40:16.0 40.07 N 24.79 E 12 4.1 AEGEAN SEA
2010-12-23 01:35:53.0 27.31 N 143.37 E 10 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 01:35:49.0 40.11 N 24.77 E 10 4.3 AEGEAN SEA
2010-12-23 01:22:26.0 27.23 N 143.44 E 10 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 00:33:47.0 27.02 N 143.38 E 2 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-23 00:01:39.0 3.97 N 95.95 E 54 5.4 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2010-12-22 23:33:54.4 72.02 N 128.76 E 20 4.1 NORTHWESTERN SAKHA, RUSSIA
2010-12-22 23:25:08.0 2.73 S 141.53 E 15 5.2 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
2010-12-22 22:53:00.0 27.04 N 143.52 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 22:16:51.0 27.07 N 143.78 E 2 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 21:49:43.0 26.80 N 143.65 E 40 6.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 20:40:26.0 39.47 S 46.24 E 2 5.1 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
2010-12-22 19:21:43.0 26.89 N 143.60 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 19:04:49.0 26.28 N 58.03 E 15 4.4 SOUTHEASTERN IRAN
2010-12-22 16:28:50.0 27.20 N 143.52 E 10 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 15:09:12.0 26.96 N 143.82 E 2 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 15:01:00.9 26.64 N 143.59 E 10 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 14:19:34.7 15.94 S 174.53 W 261 4.6 TONGA
2010-12-22 14:02:45.0 13.56 S 111.74 W 20 4.9 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
2010-12-22 13:40:11.9 26.74 N 144.02 E 10 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 13:19:34.0 0.71 S 121.93 E 20 4.7 SULAWESI, INDONESIA
2010-12-22 13:10:44.0 27.03 N 143.42 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 13:01:16.0 27.07 N 143.31 E 30 5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 12:41:04.0 26.79 N 143.94 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 12:34:57.0 27.07 N 143.66 E 2 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 12:26:31.0 27.03 N 143.27 E 30 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 12:19:19.0 27.10 N 143.39 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 11:40:53.0 26.85 N 143.54 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 10:29:37.0 27.00 N 143.40 E 40 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 10:27:17.0 26.99 N 143.52 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 10:07:45.0 27.24 N 143.32 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 10:02:35.0 26.77 N 143.90 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 09:46:59.0 26.84 N 143.59 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 09:11:20.0 26.71 N 143.83 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 08:43:31.0 27.03 N 143.53 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 08:07:09.0 27.14 N 143.52 E 30 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 07:51:47.0 26.91 N 143.54 E 20 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 07:24:45.0 26.95 N 143.71 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 06:59:09.0 27.07 N 143.52 E 10 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 06:10:38.0 26.92 N 143.63 E 10 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 05:38:49.0 26.77 N 143.62 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 05:38:49.0 26.77 N 143.62 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 05:18:44.0 27.12 N 143.77 E 2 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 05:09:57.0 26.86 N 143.82 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 05:02:59.0 26.79 N 143.71 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 04:08:44.0 26.82 N 143.95 E 2 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 04:03:43.0 4.97 S 11.76 W 2 4.9 NORTH OF ASCENSION ISLAND
2010-12-22 03:29:20.0 27.20 N 143.36 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 03:21:06.0 27.15 N 143.39 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 03:02:11.0 26.80 N 143.85 E 2 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 02:27:30.0 27.15 N 143.79 E 2 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 02:23:45.0 26.74 N 143.82 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 02:17:25.0 26.77 N 143.60 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 01:57:13.0 27.01 N 143.71 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 01:36:34.0 26.77 N 143.66 E 30 5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 01:31:18.0 26.72 N 143.55 E 10 5.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 01:28:56.0 27.06 N 143.47 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 01:16:44.0 26.77 N 143.74 E 10 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 01:11:19.0 27.15 N 143.47 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 01:04:13.0 26.79 N 143.82 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-22 00:38:09.0 26.86 N 143.76 E 24 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 23:59:39.0 26.94 N 143.57 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 23:56:09.0 26.84 N 143.21 E 10 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 23:44:55.0 26.96 N 143.70 E 10 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 23:38:55.0 26.91 N 143.47 E 10 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 23:09:15.0 26.95 N 143.60 E 28 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 22:19:57.0 26.79 N 143.70 E 10 5.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 22:08:01.0 27.03 N 143.51 E 10 5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 22:00:35.0 26.77 N 143.49 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 21:43:04.0 26.93 N 143.57 E 2 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 21:33:50.0 26.67 N 143.54 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 21:27:17.0 26.83 N 143.85 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 21:22:34.0 26.96 N 143.49 E 2 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 21:15:50.0 26.83 N 143.84 E 11 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 20:59:32.0 26.79 N 143.65 E 2 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 20:52:25.0 26.68 N 143.70 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 20:36:04.0 27.07 N 143.70 E 10 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 20:18:43.0 27.13 N 143.28 E 10 5.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 20:16:38.0 27.13 N 143.53 E 2 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 20:04:48.9 15.36 S 70.55 W 205 4.7 SOUTHERN PERU
2010-12-21 20:00:31.5 27.07 N 143.41 E 10 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 19:54:12.0 26.92 N 143.91 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 19:47:41.0 27.27 N 143.48 E 2 4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 19:40:23.0 27.20 N 143.55 E 2 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 19:13:52.0 26.83 N 143.87 E 2 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 19:07:57.0 27.31 N 143.69 E 2 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 18:52:30.0 51.63 N 160.93 E 40 4.7 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
2010-12-21 18:41:41.0 27.03 N 143.27 E 20 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 18:32:55.0 26.72 N 143.73 E 10 5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 18:31:28.4 34.51 S 179.44 W 11 5.2 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
2010-12-21 18:14:04.0 27.11 N 143.42 E 10 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 18:03:40.0 27.25 N 143.38 E 10 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 18:03:40.0 27.25 N 143.38 E 10 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 18:00:33.0 27.07 N 143.80 E 10 5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 17:53:22.0 27.21 N 143.47 E 10 5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 17:41:26.0 27.12 N 143.34 E 10 5.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-12-21 17:39:05.9 27.19 N 143.40 E 10 5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
****************************************************************************************************
2010-12-21 17:19:41.0 26.93 N 143.71 E 20 7.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION TSUNAMI
****************************************************************************************************
2010-12-21 17:16:38.0 11.82 N 43.59 E 10 4.5 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
2010-12-21 16:15:31.0 5.85 S 128.93 E 310 4.7 BANDA SEA
2010-12-21 14:07:49.0 2.75 N 95.90 E 25 6.0 SIMEULUE, INDONESIA
2010-12-21 12:14:18.0 28.28 N 59.09 E 2 4.4 SOUTHEASTERN IRAN
2010-12-21 08:56:29.0 43.18 N 18.94 E 2 4.0 MONTENEGRO
2010-12-21 07:08:55.0 51.31 N 176.22 W 47 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-21 06:15:58.0 6.67 N 123.87 E 57 4.7 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-12-21 05:40:16.2 8.33 S 105.12 E 32 4.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
2010-12-21 04:47:10.0 39.68 N 69.95 E 15 4.1 KYRGYZSTAN
2010-12-21 04:25:35.7 51.46 N 176.36 W 44 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-21 04:21:28.0 0.22 N 122.23 E 170 5.0 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2010-12-21 03:59:39.0 8.82 S 111.19 E 72 5.7 JAVA, INDONESIA
2010-12-21 03:06:11.0 46.95 N 152.73 E 72 4.2 KURIL ISLANDS
2010-12-21 02:07:04.5 51.27 N 176.29 W 42 4.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2010-12-21 01:01:39.0 28.27 N 59.20 E 12 4.1 SOUTHEASTERN IRAN

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ภัยพิบัติ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s