ติดตามความเสียหายจากแผ่นดินไหว 9.0 ที่ญี่ปุ่น 11 มี.ค. 54

ยอดความเสียหายล่าสุด

วันที่ 25 ก.ค. 2554 ยอดผู้เสียเสียชีวิต 15,638 ราย สูญหาย 4,813  รวม 20,451 ราย

เวลาไทย 08:00 วันที่ 17 เม.ย ยอดผู้เสียชีวิต 13,329 ราย สูญหาย 16,803 ราย

เวลาไทย 10:00 วันที่ 10 เม.ย ยอดผู้เสียชีวิต อยู่ที่ 12,998 ราย สูญหาย 14,691 ราย

เวลาไทย 9:00 วันที่ 7 เม.ย ยอดผู้เสียชีวิต อยู่ที่ 12,157 ราย สูญหาย 17,596 ราย

เวลาไทย 19:00 วันที่ 1 เม.ย ยอดผู้เสียชีวิต อยู่ที่ 11,734 ราย สูญหาย 16,375 ราย

เวลาไทย 20:00 วันที่ 31 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 11,532 คน (เป็นทางการ)  สูญหาย 16,441 คน บาดเจ็บ 2,873 คน อพยพ 172,472 คน

เวลาไทย 22:00 วันที่ 29 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต11,168 ราย (เป็นทางการ)  และสูญหาย 16,407 ราย
เวลาไทย 22:00 วันที่ 27 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 10,804 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย 16,244

เวลาไทย 09:00 วันที่ 26 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 10,151 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 17,053 คน บาดเจ็บ 2,777 คน อพยพ 246,187 คน

เวลาไทย 09:00 วันที่ 24 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 9,523 คน (เป็นทางการ) สูญหายอีก 16,094 คน

เวลาไทย 10:00 วันที่ 23 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 9,408 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 14,716 คน บาดเจ็บ 2,746 คน

เวลาไทย 12:30 วันที่ 22 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 9,079 คน สูญหาย 12,645 คน

เวลาไทย 21:30 วันที่ 21 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 8,805 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 12,664 คน บาดเจ็บ 2,628 คน

เวลาไทย 08:30 วันที่ 21 มี.ค. ยอดผู้เสียชีวิต 8,649 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 12,877 คน บาดเจ็บ 2,702 คน

เวลาไทย 15:00 วันที่ 20 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 8,199 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 12,722 คน บาดเจ็บ 2,613 คน

เวลาไทย 08:30 วันที่ 19 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 7,197 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 10,905 คน

เวลาไทย 23:30 วันที่ 18 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 6,911 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 10,692 คน บาดเจ็บ 2,611 คน

เวลาไทย 08:30 วันที่ 18 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 6,405 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 10,259 คน บาดเจ็บ 2,409 คน

เวลาไทย 08:30 วันที่ 17 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 5,178 คน (เป็นทางการ) สูญหาย 8,806 คน บาดเจ็บ 2,285 คน :

เวลาไทย 23:30 วันที่ 16 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 4,314 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย 8,606 ราย

เวลาไทย 17:30 วันที่ 16 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 3,771  ราย (เป็นทางการ) สูญหาย 7,843

เวลาไทย 07:30 วันที่ 16 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต  3,373 ราย (เป็นทางการ) สูญหายราว 15,000 ราย บาดเจ็บราว 2,000

เวลาไทย 10:30 วันที่ 15 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต  2,475 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย 3,611 ราย

เวลาไทย 00:30 วันที่ 15 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต  1,898 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย 3,002 ราย

เวลาไทย 16:40 วันที่ 14 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต  1,597 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย 1,481 ราย และบาดเจ็บอีก 1,683 ราย

เวลาไทย 08:30 วันที่ 14 มี.ค. พบศพกว่า 2000 รายนอนตายในชายหาดสองแห่งในมิยางิ จำนวนผู้เสียชีวิตโดยรวมขณะนี้ ประมาณไว้มากกว่า 10,00 ราย 

เวลาไทย 22:30 วันที่ 13 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,351 ราย (เป็นทางการ)

เวลาไทย 16:05 วันที่ 13 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 977 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย มากกว่า 739 ราย บาดเจ็บ 1,683

เวลาไทย 11:45 วันที่ 13 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 801 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย มากกว่า 678 ราย (NHK TV)

เวลาไทย 17:45 วันที่ 12 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 680 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย มากกว่า 734 ราย บาดเจ็บ 1,047 ราย ตึกพังไม่น้อยกว่า 3,000 หลัง

เวลาไทย 17:34 วันที่ 12 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 851 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย มากกว่า 497 ราย (ยอดจากสถานทูตไทย)

เวลาไทย 17:23 วันที่ 12 มี.ค. ยอดผู้สูญหาย มิยากิ 102คน, อิวาเตะ 244คน , ฟูกุชิม่า 503คน , อะโอโมริ 2คน

เวลาไทย 17:13 วันที่ 12 มี.ค. ภาครัฐของญี่ปุ่นปรับระยะการลี้ภัยให้ออกห่างจากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง จาก 10 กิโลเมตร เป็น 20 กิโลเมตร

เวลาไทย 14:00 วันที่ 12 มี.ค. อาคารหลังหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ หมายเลข 1 ระเบิด มีคนตาย 4 ราย วัดปริมาณรังสีจากซีเซียม-137 ได้ในอากาศบริเวณนั้น 1,015 ไมโครซีเวิร์ต

เวลาไทย 12:54 วันที่ 12 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 703 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย มากกว่า 740 ราย (ยอดจาก AFP)

เวลาไทย 08:54 วันที่ 12 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 442 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย มากกว่า 840 ราย (ยอดจาก NHK)

เวลาไทย 08:30 วันที่ 12 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิล่าสุดเพิ่มขึ้นจากการค้นหา ตอนนี้การนับจำนวนยังสับสน แต่มีการยืนยันมาจาก จนท ท้องถิ่นแล้วว่า เกินว่า 1,000 ราย

เวลาไทย 23:53 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 400 ราย (เป็นทางการ) สูญหาย มากกว่า 350 ราย ความเสียหายมากกว่าแสนล้านเหรียญ

เวลาไทย 23:34 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 131 ราย (เป็นทางการ)

เวลาไทย 22:04 วันที่ 11 มี.ค.จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นทางการไม่สามารถสรุปได้ มีการประเมิณไว้สูงกว่า 300 ศพและสูญหายมากว่า 10,000 ราย การตรวจนับที่ชัดเจนเริ่มเป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและไฟฟ้าดับเกือบทุกจุด

เวลาไทย 20:33 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 95 ราย (ยอดเป็นทางการ แต่ จนท ท้องถิ่นรายงานยอดว่าน่าจะอยู่ที่ราว 200-300 รายขณะนี้) เพลิงไหม้หลายสิบแห่ง ยอดสูญหายเข้าใกล้ 1,000 ราย

เวลาไทย 20:11 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 64 ราย เพลิงไหม้หลายสิบแห่ง

เวลาไทย 19:43 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 61 ราย พบศพเพิ่มเติมในเซนนาน 5 ศพในโอฟูนาโตะ 1 ศพในหมู่บ้านทโฮนาตะ 2 ศพในเมืองริคุเซนทาคาตะ

เวลาไทย 19:21 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 50 ราย สูญหาย 100 ราย

เวลาไทย 19:09 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 40 ราย สูญหาย 29 ราย บาดเจ็บ 244 เรือสูญหายมากกว่า 100 ลำ

เวลาไทย 17:58 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 33 ราย

เวลาไทย 17:52 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 32 ราย

เวลาไทย 17:21 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 29 ราย สูญหาย 200 ราย พบผู้เสียชีวิตใน จ.ไอวาเตะ 1 ราย 2 รายในยามาดา พบเสียชีวิตในรถ 1 ราย สองรายในสนามเบสบอลที่มิยากิ และจำนวนมากในชิกาฮามา 1 รายในฟุกูชิมา 1รายใน ฮิตาติโอตะ

เวลาไทย 16:10 วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 19 ราย เป็นชายชรา 67 ปี  1 ราย จากกำแพงถล่ม หญิง 1 รายจากหลังคาตกใส่ 3 รายในคันโต 3 รายในฟูกูชีมา ที่อื่นๆอีกยังไม่มีรายละเอียด

เวลาไทย 15:30  วันที่ 11 มี.ค. จำนวนผู้เสียชีวิต 3  ราย จำนวนกำลังเพิ่มขึ้น โปรดติดตาม

ที่มา http://earthquake-report.com/2011/03/11/massive-earthquake-out-of-the-honshu-coast-japan/

 

List รายการ After Shock ตั้งแต่เกิดเหตุ จาก USGS (เวลาเป็น UTC)

MAP 5.9 2011/03/11 18:17:06 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/11 18:02:39 36.793 143.212 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 17:32:14 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 17:30:48 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 17:17:00 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/11 17:15:00 39.016 142.517 51.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:12:41 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:55:53 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:34:22 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 15:36:16 38.907 142.722 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:58:50 36.681 141.776 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:42:27 37.410 142.009 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:19 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:45 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:47 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ภัยพิบัติ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s