ค่า Mw mb Ms ML ในรายงานแผ่นดินไหว คืออะไร

ML (Local Magnitude) แสดงขนาดแผ่นดินไหวท้องถิ่นหรือแผ่นดินไหวใกล้ (ระยะทาง<1,000 km)
mb (Body wave Magnitude) แสดงขนาดแผ่นดินไหวใกล้และไกล ข้อจำกัดก็คือรายงานสูงสุดได้เพียงระดับที่  6.5-6.8
MD (Duration Magnitude) แสดงขนาดแผ่นดินไหวที่วัดจาก seismogram เป็นแผ่นดินไหวใกล้
Ms (Surface Magnitude) แสดงขนาดแผ่นดินไหวไกล (ระยะทาง>1,000 km) และมีขนาดใหญ่  มีข้อจำกัดอยู่ที่ระดับ   8.0
Mw ; ขนาดโมเมนต์ (Moment Magnitude) เป็นปริมาณที่แสดงถึงพลังงานของคลื่นแผ่นดินไหวได้ดีกว่าชนิดอื่น เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในปัจจุบัน ในการคำนวณจะต้องทราบ seismic moment (Mo) ความยาวของรอยเลื่อน (fault length) ความลึก (depth) และระยะการเลื่อน (slip distance) ดังนั้นการหาขนาดโดยวิธีนี้จึงต้องใช้เวลา

โดยทฤษฎีแล้ว   มาตรแผ่นดินทุกมาตร จะมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าจะวัดจากที่ใดในโลก    แต่ที่ไม่เท่ากันเพราะการสูญเสียพลัง ในระหว่างการเดินทางมายังสถานีวัด  ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวกลางที่คลื่นเดินทางมา

MS และ mb   ถูกกำหนดเอาไว้ให้เป็นระดับรายงานขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้รายงานทั่วโลก  เพราะแผ้นดินไหวโดยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับ   3-5    ขนาดแผ่นดินไหว MS และ mb จะคงที่เมื่อถึงค่าหนึ่ง (magnitude saturation) เช่น mb ไม่สามารถคำนวณขนาดของแผ่นดินไหวที่ได้เกินกว่า 6.8 และ Ms ไม่สามารถคำนวณขนาดของแผ่นดินไหวที่ได้ค่าเกินกว่า 8.0 ( Geller,1976 ) แต่เป็นไปได้ที่จะอ่านค่า mb และ Ms เกินกว่าค่าคงที่ดังกล่าวแต่เป็นขนาดที่ไม่แม่นยำ ดังนั้น Mw จึงเป็นขนาดที่ใช้คำนวณแผ่นดินไหวระยะไกลและมีขนาดใหญ่ได้แม่นยำที่สุด

ภาคคำนวน http://www.hdrtnsrs.com/magnitude.htm

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ภัยพิบัติ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s