คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2013

ปรากฏการณ์ ฟูจิวารา Fujiwhara effect

ปรากฏการณ์ ฟูจิวารา Fujiwhara effect คือปรากฏการณ์ที่พายุหมุนเขตร้อน หรือ นอกเขตร้อน 2 ลูก ดึงดูดให้โคจรรอบกันและกัน ลดระยะห่างระหว่างกัน สุดท้ายอาจรวมกัน (Merge) เป็นพายุใหญ่ลูกเดียว บัญัญติโดยนักอุตุนิยมวิทยาชาวญี่ปุ่น Sakuhei Fujiwhara โดยระยะห่างที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้ จะแบ่งตามชนิดพายุ กล่าวคือ พายุหมุนเขตร้อน จะเกิด effect เมื่อเข้าใกล้กันเกินระยะ 1,400 กิโลเมตร พยุหมุนนอกเขตร้อน จะเกิด effect เมื่อเข้าใกล้กันเกินระยะ 2,000 กิโลเมตร ตัวอย่างของคู่พายุ ที่เกิดปรากฏการณ์ ฟูจิวารา เช่น พายุโซนร้อน Yule และ พายุดีเปรสชัน 16W ในปี 1997 (ไดอะแกรมด้านบน) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ | ติดป้ายกำกับ , , , | 2 ความเห็น