รวมมาตราวัดขนาดแผ่นดินไหว (Earthquake Magnitude Scale)

ML มาตราริกเตอร์ หรือ มาตราท้องถิ่น (Local magnitude) เป็นมาตราฐาน กำเนิดก่อนและรู้จักนิยมใช้กันมากที่สุด ข้อดีคือคำนวนได้ง่ายและเร็ว แต่มีข้อจำกัดที่วัดได้ในระยะไม่เกิน 600 กม. และวัดขนาดได้ไม่เกิน 7.0 นิยมใช้ในประเทศที่มีขนาดเล็กเช่นไต้หวัน ไทย เนปาล ฯลฯ
MLv เป็นมาตราท้องถิ่นที่คำนวนโดยอิง vertical component using a correction term to fit with the standard ML
MLh เป็นมาตราท้องถิ่นที่คำนวนโดยอิง horizontal components to SED specifications
Ms  หรือมาตราคลื่นผิว (Surface wave magnitude) เป็นมาตราวัดแผ่นดินไหวระยะไกลโดยใช้แอมปริจูดของคลื่นเรลีย์ (Rayleigh wave) ในคาบ 20 วินาที มาตรานี้วัดขนาดได้แม่นยำในระหว่าง 5.0-8.0 วัดได้ไกลในระยะทาง 20°-180° (ระยะทาง 1 องศาในวิชาแผ่นดินไหวคือราวๆ 111 กิโลเมตร)
mb Narrow band or short-period body-wave magnitude using a third order Butterworth filter with corner frequencies of 0.7 and 2.0 Hz. มาตรานี้วัดขนาดระหว่าง 4.0-7.0 ระยะทาง 16°-100°
mB Broad band body wave magnitude.
mB_BB – broadband body-wave magnitude
Md – Duration magnitude นิยมใช้กับคลื่นแผ่นดินไหวหัวตัดที่ปรากฏในเครื่องวัด การที่มองไม่เห็นยอดทำให้คำนวนจากแอมปริจูดไม่ได้ มาตรานี้วัดขนาดน้อยกว่า 4.0 ไกลไม่เกิน 400 กม.
Me Energy magnitude Based on the amount of recorded seismic energy radiated by the earthquake. มาตรานี้วัดขนาดใหญ่กว่า 3.5 ไม่จำกัดความไกล
Ms_BB มาตราคลื่นผิวที่วัดได้จากเครื่องมือชนิด broad-band (เหมือน Ms แต่คำนวนจาก velocity /2 pi)
Ms_20 – teleseismic surface-wave magnitude at period of 20 seconds
Mjma – หรือย่อว่า Mj เป็นมาตราวัดแผ่นดินไหวของอุตุนิยมญี่ปุ้่นหรือ JMA รายละเอียด
MLg มาตราคลื่นเลิฟความถี่สูง หรือคลื่น Lg มาตรานี้วัดแอมปริจูดของคลื่น Lg โดยสามารถวัดขนาดระหว่าง 5.0-8.0  ไม่จำกัดความไกล
Mw  – มาตราโมเมนต์ Moment magnitude มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวที่มีความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด สามารวัดขนาดใหญ่กว่า 3.5 ไปจนเท่าไรก็ได้และไม่จำกัดความไกล ข้อเสียคือคำนวนได้ช้าที่สุด
Mwp – มาตราโมเมนต์ ที่ใช้คลื่น P Wave เป็นหลัก เน้นความเร็วในการคำนวน นิยมใช้ในการหาขนาดแผ่นดิวไหวที่จะก่อสึนามิเพราะต้องการความเร็ว รายละเอียด
Mi  – มาตราโมเมนต์ Based on the integral of the first few seconds of P wave on broadband instruments (Tsuboi method). มาตรานี้วัดขนาดใหญ่กว่า 3.5 ไม่จำกัดความไกล

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s