คลังเก็บผู้เขียน: Mr.Vop

ความเห็นของพุทธทาส

โพสท์ใน ศาสนา | ใส่ความเห็น

Gutenberg–Richter law

กฏของกูเต็นเบิร์ก-ริกเตอร์ เกี่ยวกับอาฟเตอร์ช็อค มีสมการเบื้องต้นว่า log10 N = a – bM จำนวนครั้งและขนาดของอาฟเตอร์ช็อค หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลัก M ต้องพิจารณาจากกราฟแจกแจงความถี่ FMD ในภาพด้านบนโดยค่า M ที่นำมาพิจารณาจะต้องมากกว่า Completeness magnitude หรือ Mc ซึ่งการสังเกต Mc ให้ดูที่แมกนิจูดเล็กที่สุดก่อนเส้นกราฟจะเริ่มโค้ง (กฏ GR ใช้ได้กับช่วงเส้นกราฟที่เป็นเส้นตรงเท่านั้น) โดยมีค่าคงที่ที่ต้องสนใจ 2 ค่า แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆของโลก สำหรับพื้นที่ของไทยเราจะใช้ค่า a=9.54 และ b = 1.30 ± 0.01 โดยสมการทั่วไปของกูเต็นเบิร์ก-ริกเตอร์จะใช้ในรูปแบบ N = 10a-bM  อ้างอิง http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:168371/FULLTEXT01.pdf  

โพสท์ใน วิชาแผ่นดินไหว 101 | ใส่ความเห็น

คำนวนรัศมีและจำนวนครั้งของอาฟเตอร์ช็อค

  อ้างอิง Reasenberg 1985 แผ่นดินไหวขนาด M6.0 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 29 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 72 วัน แผ่นดินไหวขนาด M6.3 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 38 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 114 วัน แผ่นดินไหวขนาด M6.5 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 46 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 155 วัน แผ่นดินไหวขนาด M7.8 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 153 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 1,138 วัน ปล. กฏนี้ใช้กับขนาดแผ่นดินไหวไม่เกิน 8.0 ขอบคุณ อ.ไพบูลย์ นวลนิล

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ใส่ความเห็น

สัญลักษณ์ของสถานีตรวจอากาศ Wx Station ที่ใช้โดยกรมอุตุฯ

รูปภาพ | Posted on | ใส่ความเห็น

เฟสต่างๆของคลื่นแผ่นดินไหว P และ S

เฟสต่างของของคลื่น P และ S มีเป็นจำนวนมาก ในภาพจากเอกสารของริกเตอร์ เส้นทึบแทนคลื่น P เส้นประแทนคลื่น S หากผ่านเข้าแกนโลกส่วนอกแทน ก้จะเพิ่มเฟส K หากสะท้อนแก่นโลกก็เพิ่มเฟส c  (ในสมัยหลังมีเฟส I ที่เกิดจากการผ่านเข้าแก่นโลกส่วนในด้วย) เช่นในภาพ f เฟส PKSPKS เกิดจากคลื่น P  ผ่านเข้าแกนโลกเป็น K แล้วทะลุออกอีกด้าน Transverse เป็นคลื่น S กลายเป็น PKS จากนั้นสะท้อนเปลือกโลก Transverse เป็นคลื่น P กลายเป็น PKSP ทะลุเข้าแก่นโลกเป็น PSKPK แล้วออกมาสุดท้ายกลายเป็นคลืน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รวมมาตราวัดขนาดแผ่นดินไหว (Earthquake Magnitude Scale)

ML มาตราริกเตอร์ หรือ มาตราท้องถิ่น (Local magnitude) เป็นมาตราฐาน กำเนิดก่อนและรู้จักนิยมใช้กันมากที่สุด ข้อดีคือคำนวนได้ง่ายและเร็ว แต่มีข้อจำกัดที่วัดได้ในระยะไม่เกิน 600 กม. และวัดขนาดได้ไม่เกิน 7.0 นิยมใช้ในประเทศที่มีขนาดเล็กเช่นไต้หวัน ไทย เนปาล ฯลฯ MLv เป็นมาตราท้องถิ่นที่คำนวนโดยอิง vertical component using a correction term to fit with the standard ML MLh เป็นมาตราท้องถิ่นที่คำนวนโดยอิง horizontal components to SED specifications Ms  หรือมาตราคลื่นผิว (Surface wave … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ชาร์ล ฟรานซิส ริคเตอร์

ชาร์ล ฟรานซิส ริคเตอร์ (Charles Francis Richter) เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1900 ณ ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองแฮมิลตัน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา บิดา-มารดาแยกทางกันขณะเขายังเยาว์ ในปี ค.ศ.1909 ริคเตอร์ไปลอสแองเจลิส กับมารดา ครั้นอาย 16 ริคเตอร์ไดเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ หลังจากนั้น 1 ปี ก็ย้ายไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และได้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์เมื่อ ค.ศ.1920 จากนั้นก็ได้ศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยแีห่งแคลิฟอร์เนีย จนสำเร็จดุษฎีบัณฑิตสาขาเดียวกัน เมื่อค.ศ.1928 เดิมริคเตอร์ตั้งใจประกอบอาชีพด้านดาราศาสตร์ แต่ต้องเปลี่ยนความตั้งใจ เมื่อ โรเบอร์ต มิลลิแกน ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาขอให้เขาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการด้านแผ่นดินไหว ณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ | ติดป้ายกำกับ , , , | 1 ความเห็น