คลังเก็บหมวดหมู่: ศาสนา

ความเห็นของพุทธทาส

โพสท์ใน ศาสนา | ใส่ความเห็น

โอวาทจี้กง

โอวาทจี้กง 1.ชีวิตย่อมเป็นไปตามวิถีแห่งก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท ลูกกุญแจดอกสำคัญที่พระพุทธเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 6 ความเห็น

นิวรณ์ 5

นิวรณ์ 5 กิเลสชั้นละเอียด ที่ถูกปรุงขึ้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

พระอรหันต์กับความง่วงนอน

ภาพ: พระอาจารย์เยื้อน กำลังป้อนข้าวต้ม ห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

โพชฌงค์ 7

โพชฌงค์แปลว่าธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ หมาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | 1 ความเห็น

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ บุญกิริยาวัตถุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น