คลังเก็บหมวดหมู่: สุขภาพ-เพศ

ยา GHB

ยา GHB GHB หรือ Gamma-hydroxybutyrate ในยุโรปรู้จักกันในชื่อ Gamma-OH ในอเมริกาเรียกว่า GHB จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 GHB เป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย จึงพบได้ทั่วไปในเซลล์ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในทางการแพทย์ได้มีการนำ GHB ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช้เป็นยาสลบ ยานอนหลับ ยารักษาภาวะง่วงหลับ (narcolepsy) ใช้สำหรับช่วยในการคลอด ตลอดจนใช้รักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง (alcoholism) นอกเหนือจากการใช้ยาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ข้างต้นแล้ว ยังพบว่าได้มีการนำ GHB มาใช้เพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (body-builder) ด้วย เนื่องจาก GHB มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งของ growth hormone และกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกาย ภายหลังการใช้ยานี้แล้วยังทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกสบาย เกิดภาวะคล้ายผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | 2 ความเห็น

มะเร็งจากก๊าซเรดอน

ก๊าซเรดอน เป็นกาซไม่มีสี ไม่มีกลิน ไม่มีรส และมองไม่เห็น เกิดจากการสลายตัวของยูเรเนียม-238 อะตอมของเรดอนเป็นอะตอมของก๊าซเฉื่อย มีครึ่งชีวิตสัน แหล่งกาเนิดของเรดอนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ก๊าซในดิน สามารถแพร่ผ่านช่องว่างเล็กระหว่างดินเข้าสูที่พักอาศัย น้ำใต้ดิน เรดอนที่เจือปนในน้ำจะออกมาจากน้ําและเข้าสู่อากาศภายในอาคาร และวัสดุกอสร้าง ที่อาจทํามา จากสารกัมมันตรังสี ประเทศไทยพบก๊าซเรดอนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในฤดูหนาว เนื่องจากมีลมพัดจากแผ่นดินใหญ่จีนเข้าสูประเทศไทยทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะนําก๊าซเรดอนเข้ามาด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 186 pCi/L ส่วนในฤดูร้อนและฤดูฝนมีลมพัดมาจากทิศใต้ ผ่านทะเลเป็นสวนใหญ่ ผ้านแผ่นดินน้อย จากการวัดพบว่า มีความเข้มข้นกาซเรดอนน้อยกว่าในฤดูหนาว ก๊าซเรดอนเป็นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็งปอด เป็นอันดับสองรองจากบุหรี่ อนุภาคกัมมันตรังสีที่เกิดจากเรดอนและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะเกิดการสลายตัวต่อไปให้รังสีแอลฟา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อปอด เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ การลดปริมาณเรดอนในที่พักอาศัยสามารถทําได้หลายวิธีเช่น การอุดรอยแตกร้าวของพ้ืนและผนัง การเคลือบทาสีที่ผิวหน้าของพ้ืนและผนัง การใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บุทับฝาผนังบ้าน และลักษณะของบ้านควรจะมีการถ่ยเทอากาศได้ดีซึ่งวิธีเหล่านี้จะสามารถลดปริมาณเรดอนลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง องค์กรพิทักษักสิงแวดล้อม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

RU-486

ยา RU-486 เป็นยาหยุดการตั้งครรถ์ ในกรณีตั้งครรถ์อ่อนๆ โดยได้รับการอนุมติจาก FDA ของสหรัฐเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เป็นยาแบบรับประทาน  โดยผู้ที่คิดค้นบานี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ DR.ETIENNE-EMILE BAULIEU  คิดค้นได้ตั้งแต่ปี 1980   บริษัทยาฝรั่งเศสชื่อ ROUSSEL-UCLAF (RU) เป็นผู้ผลิตโดยได้รับการอนุมัติให้ขายในฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 1988 RU-486 หรือชื่อทางการว่า MIFEPRISTONE  ทำหน้าที่ไปขวางกั้นฮอร์โมนธรรมชาติ โปรเจสเตอโรน ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงอยู่ในครรภ์  เมื่อไม่มีฮอร์โมนนี้ออกมา  การมีครรภ์ก็สิ้นสุดลง ยานี้ใช้ได้เฉพาะภายในเวลา 40 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนของวงจรประจำเดือนครั้งสุดท้าย (หรือพูดง่ายๆ ว่า ใช้ได้เฉพาะกับท้องอ่อน ประมาณ 1 เดือนเศษๆ เท่านั้น) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

โรคถึงจุดสุดยอดพร่ำเพรื่อ (Persistent sexual arousal syndrome)

โรคถึงจุดสุดยอดพร่ำเพรื่อ (Persistent sexual arousal syndrome) เป็นโรคผิดปกติของร่างกายที่พบได้ยาก อาการของโรคเกิดจากการที่มี สถาวะผิดปกติในการที่เลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศมากเกินไป ทำให้ผ้ป่วยมีการถึงจุดสุดยอด (เกือบทั้งหมดเป็นสตรี) บ่อยครั้งมาก อาจถึง 200 ครั้งต่อวัน และมีรายงานว่าพบคนที่มีการถึงจุดสุดยอดกว่า 300 ครั้งต่อวันอยู่ด้วย การถึงจุดสุดยอดของผู้ป่วยจะเกิดขึ้นโดยการกระตุ้นเพียงเล็กๆน้อยๆ เช่นแรงสะเทือนของการ ลงบันได โทรศัพท์มือถือแบบสั่น นั่งรถ หรีอการสวมกางเกงที่เสียดสี หรือการปัสสาวะ เป็นต้น สาเหตุของโรคยังไม่เป็นที่แน่ชัด บางรายงานถึงการได้รับยาบางตัว เช่นในผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับยา Anti-depressants ( ยารักษาโรคซึมเศร้า) และเกิดอาการ PSAS หลังจากนั้น ทางการแพทย์คาดว่าต้นเหตุของโรคอาจจะเกิดจากอาการผิดปกติทางสมองในส่วนที่ระบบ Limbic ที่เป็นส่วนในการควบคุมอารมณ์ทางเพศ ขณะนี้กำลังหาหนทางในการรักษาอย่างถาวร ผู้ป่วยบางท่านถึงจุดสุดยอดไปเกือบ 10 ครั้งขณะปรึกษษแพทย์ แต่อาการเหล่านี้ไม่ใช่ความสุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

โรคคิดไปเองว่าป่วย (Hypochondriasis)

ไฮโปคอนดิเอซีด (Hypochondriasis) เป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการหมกมุ่นในเรื่องสุขภาพของตัวเองเกินไป กลัวอยู่ตลอดเวลาว่า จะป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคไต เอดส์ ไมเกรน โรคหัวใจ โรคปอด เป็นต้น แฝงอยู่ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอวัยวะภายในร่างกาย โดยเฉพาะที่ศีรษะ คอ ท้อง และหน้าอกทำงานผิดปกติไปจากเดิม ทั้งที่จริง ๆแล้วความเจ็บป่วยอาจจะไม่มีอยู่จริง หรืออาจจะมีแต่เล็กน้อยไม่ใช่เรื่องร้ายแรง เช่น มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม มึนงง ปวดศีรษะ ท้องอืด ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น แต่ผู้ป่วยจะจับอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ ของร่างกายมาคิดเป็นเรื่องใหญ่โต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , | 12 ความเห็น

6 ปี สึนามิ 47 แผลใจที่รักษาไม่หาย

ความจริงกับการเยียวยาแผลใจ มีผู้ประสบภัยอีกจำนวนไม่น้อยต้อง”เผชิญ”กับปัญหา “สุขภาพจิตเรื้อรัง” โดยเฉพาะอาการ PTSD หรือภาวะเครียด มีอาการ เครียด วิตกกังวล หวาดกลัว และนอนไม่หลับ ฝันร้าย ยังเห็นภาพติดตา ตื่นกลัวเวลาที่ได้ยินเสียงหรือสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ บางครั้งหวาดระแวง สะดุ้งผวา ใจสั่น อึดอัดไม่สบายใจ รวมทั้งมีภาวะซึมเศร้า เช่น ร้องไห้บ่อยๆ นอนไม่หลับ คิดถึงบุคคลที่เสียชีวิต กลุ่มนี้เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง กรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) มีการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของผู้ใหญ่ ครั้งที่ 1 พบอาการ PTSD หรือ ภาวะเครียด จำนวน 11.9% และครั้งที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

อาการกลัวเข็ม (Trypanophobia)

อาการกลัวเข็ม ( Trypanophobia) เป็นความกลัวต่อหัตถการทางการแพทย์อาทิการฉีดยาหรือการใช้เข็ม โดยทั่วไปมักหมายถึง อาการกลัวของแหลม (aichmophobia, belonephobia, หรือ enetophobia) สภาวะดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นทางการในเกณฑ์วินิจฉัยโรคจิตเวช DSM-IV ใน ค.ศ. 1994 ว่าเป็นโรคกลัวจำเพาะ ต่อเลือด/การฉีดยา/การบาดเจ็บ ระดับความกลัวนี้มีได้ตั้งแต่การเลี่ยงการฉีดยา การเจาะเลือด ไปจนถึงปฏิเสธการรักษาจากแพทย์ทุกอย่าง

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น