Mr.Vop's Blog

กุมภาพันธ์ 9, 2012

นักวิทยาศาสตร์รัสเซียเจาะน้ำแข็ง 20 ล้านปี ที่ขั้วโลกใต้สำเร็จ


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยขั้วโลกเหนือและทวีปแอนตาร์กติกาของรัสเซีย แถลงเมื่อวานนี้ว่า (8 ก.พ. 55) ทีมของเขาเจาะถึงพื้นผิวของทะเลสาบวอสต็อคเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ก.พ. 55)  ที่ระดับความลึกถึง 3,769 เมตร

โดยการขุดเจาะลงไปเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตโบราณและหลักฐานด้านอื่นของโลกสมัย 20 ล้านปีก่อนที่ซ่อนอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดโบราณที่ขั้วโลกใต้แห่งนี้นั้น ทีมสำรวจต้องใช้เวลาในการขุดเจาะนานกว่า 20 ปี และเพิ่งมาประสบความสำเร็จในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้

การศึกษาข้อมูลที่ได้มาจากชั้นน้ำแข็งลึกในครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวเคราะห์ยักษ์ต่างๆในระบบสุริยะของเรา เช่น ดวงจันทร์ของพฤหัสและดาวเสาร์ หรือแม้แต่ชั้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกของดาวอังคาร เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีสภาพใกล้เคียงกัน โดยขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งขึ้นมาวิเคราะห์์ จะทำในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งเป็นฤดูร้อนในทวีปแอนตาร์กติกา

The Shocking Blue Green Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56,751 other followers