คลังเก็บป้ายกำกับ: มะเร็ง

มะเร็งจากก๊าซเรดอน

ก๊าซเรดอน เป็นกาซไม่มีสี ไม่มีกลิน ไม่มีรส และมองไม่เห็น เกิดจากการสลายตัวของยูเรเนียม-238 อะตอมของเรดอนเป็นอะตอมของก๊าซเฉื่อย มีครึ่งชีวิตสัน แหล่งกาเนิดของเรดอนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ก๊าซในดิน สามารถแพร่ผ่านช่องว่างเล็กระหว่างดินเข้าสูที่พักอาศัย น้ำใต้ดิน เรดอนที่เจือปนในน้ำจะออกมาจากน้ําและเข้าสู่อากาศภายในอาคาร และวัสดุกอสร้าง ที่อาจทํามา จากสารกัมมันตรังสี ประเทศไทยพบก๊าซเรดอนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในฤดูหนาว เนื่องจากมีลมพัดจากแผ่นดินใหญ่จีนเข้าสูประเทศไทยทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะนําก๊าซเรดอนเข้ามาด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 186 pCi/L ส่วนในฤดูร้อนและฤดูฝนมีลมพัดมาจากทิศใต้ ผ่านทะเลเป็นสวนใหญ่ ผ้านแผ่นดินน้อย จากการวัดพบว่า มีความเข้มข้นกาซเรดอนน้อยกว่าในฤดูหนาว ก๊าซเรดอนเป็นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็งปอด เป็นอันดับสองรองจากบุหรี่ อนุภาคกัมมันตรังสีที่เกิดจากเรดอนและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะเกิดการสลายตัวต่อไปให้รังสีแอลฟา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อปอด เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ การลดปริมาณเรดอนในที่พักอาศัยสามารถทําได้หลายวิธีเช่น การอุดรอยแตกร้าวของพ้ืนและผนัง การเคลือบทาสีที่ผิวหน้าของพ้ืนและผนัง การใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บุทับฝาผนังบ้าน และลักษณะของบ้านควรจะมีการถ่ยเทอากาศได้ดีซึ่งวิธีเหล่านี้จะสามารถลดปริมาณเรดอนลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง องค์กรพิทักษักสิงแวดล้อม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

มะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเองมี 3 วิธี 1.ยืนหน้ากระจก -ปล่อยแนบข้างลำตัวตามสบาย เปรียบเทียบเต้านมทั้ง 2 ข้างว่ามีการบิดเบี้ยวของหัวนม ความสูงต่ำ ของหัวนม หรือ สิ่งผิดปกติอื่นๆหรือไม่ -ประสานมือทั้ง 2 ข้างเหนือศรีษะแล้วกลับมาอยู่ในท่าท้าวสะเอว พร้อมทั้งดูสิ่งที่ผิด ปกติ -ให้โค้งตัวมาข้างหน้าโดยใช้มือทั้ง 2 ข้าง วางบนเข่า ในท่านี้เต้านมจะห้อยลงไปตรง อาจมองเห็นความผิดปกติได้ชัดมากขึ้น 2.นอนราบ -นอนในท่าที่สบายแล้วสอดหมอน หรือม้วนใต้ผ้าใต้ไหล่ซ้าย -ยกแขนด้านเดียวกับเต้านมที่จะตรวจเหนือศีรษะเพื่อให้เต้านมด้านนั้นแผ่ราบซึ่งจะ ทำให้ คลำพบ ก้อนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะส่วนบนด้านนอก ซึ่งมีเนื้อนมหนามากที่สุด และเกิดมะเร็งบ่อยกว่าส่วนอื่น -ให้ใช้ 3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

วิธีสังเกตอาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 1. มะเร็งปากมดลูก อาการเลือดดออกจากช่องคลอดทั้งๆที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติของคุณ หรือเกิดอาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ให้ทำการตรวจโดยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าวไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะรู้ได้ 2. มะเร็งในมดลูก อาจมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือบางครั้ง อาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อ หรือมีอาการบวมในช่องท้อง 3. มะเร็งรังไข่ จะมีอาการคือ ประจำเดือนจะมาไม่สม่ำเสมอ หรืออาจมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์ มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย น้ำหนักลดและมีอาการปวดหลัง 4. มะเร็งในเม็ดเลือด(ลูคีเมีย)อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายและมีอาการ ซีดเซียวกว่าปกติ มักเกิดอาการฟกช้ำดำเขียว หรือมีเลือดออกทางผิวหนังได้ง่าย โดย ไม่ทราบสาเหตุ และมักจะเกิดร่วมกับอาหารปวดตามข้อต่างๆ ทั่วร่างกาย บางครั้งจะท้องอืดและเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้านซ้ายของช่องท้อง 5. มะเร็งปอด มักจะมีอาการไอบ่อย ๆ หรือ/และมีเลือดออกและมีเสมหะ ปนมากับน้ำลาย น้ำหนักลดอย่างฮวบฮาบ เจ็บหน้าอกและหายใจลำบาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สุขภาพ-เพศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | 2 ความเห็น