คลังเก็บป้ายกำกับ: รหัส วอ

รหัส ว. สำหรับวิทยุสื่อสาร

Q Code และความหมาย QRA         สถานที่ของท่านชื่ออะไร ? QRB         ท่านอยู่ห่างจากสถานที่ของข้าพเจ้าเท่าใด ? QRD        ท่านจะไปที่ไหน และมาจากไหน ? QRE         ท่านจะมาถึงเวลาใด ? QRG        ท่านจะบอกความจริงของข้าพเจ้าได้ไหม ? QRH        ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? QRK         ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด ? QRL         ท่านกำลังมีธุระหรือ ? QRM         ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ? … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น