คลังเก็บป้ายกำกับ: วงกลม

ภาพลวงตา- ห่วงพิศวง

วงกลมวงนอก หมุนทวนเข็มนาฬิกา วงกลางหมุนตามเข็ม

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

คุณเห็นวงกลมเหลืองกี่วง

คุณเห็นวงกลมเหลืองกี่วงในรูปนี้ คำตอบคือ ” ไม่มีเลย ” แต่เป็นเพราะสมองคนเราจะยอมรับการมีอยู่ของรูปสมมุติ เราถึงได้เห็นวงกลมทั้งที่ไม่มีอยู่จริง

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

รูปวงกลมเหล่านี้ ดูบวมขึ้นๆ

รูปวงกลมเหล่านี้ ดูบวมขึ้นๆ

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | 2 ความเห็น

เชื่อไหม วงกลมทั้งสองนี้ สีเดียวกัน

เชื่อไหม วงกลมทั้งสองนี้ สีเดียวกัน

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

วงกลมเหลืองฟ้าหมุนตามเข็มไปช้าๆ

วงกลมเหลืองฟ้าหมุนตามเข็มไปช้าๆ

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

14 มีนาคม วัน “พาย”

“พาย” เป็นค่าคงที่สำหรับหาความยาวเส้นรอบวงและพื้นที่วงกลม หรือในทางกลับกันเราหาค่าพายได้ด้วยอัตราส่วนของเส้นรอบวงต่อความยาวเส้น ผ่านศูนย์กลาง ซึ่งควรจะได้ผลลัพธ์เป็น “ค่าคงที่” แต่ผ่านไปกว่า 3,500 ปี มนุษยชาติยังไม่อาจจุดสิ้นสุดทศนิยมของค่าพายได้ แม้ปัจจุบันเลขทศนิยมที่หาได้จะไปไกลถึงตำแหน่งที่ 2.7 ล้านล้านแล้วก็ตาม พายเป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญต่องานคณิตศาสตร์และ ฟิสิกส์ หลายๆ สูตรในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมต่างมีค่าพายเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าวงกลมจะเล็กหรือใหญ่แต่อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางจะได้ค่าคงที่เท่ากันเสมอ ค่าคงที่ดังกล่าวคือค่าพาย ทั้งนี้ พายคือจำนวนอตรรกยะ (Irrational number) ซึ่งจำนวนอตรรกยะเป็นจำนวนจริงประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วน a/b ได้ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดย b ต้องไม่เป็น 0 และทศนิยมของจำนวนอตรรกยะสามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมไม่รู้จบหรือทศนิยม แบบไม่ซ้ำ และไม่มีการดำเนินการทางพีชคณิตกับตัวเลขจำนวนเต็มใดๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อะไร อะไร | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

คุณว่าวงกลมซ้ายขวานี้ มีความเข้มเท่ากันหรือไม่

คุณว่าวงกลมซ้ายขวานี้ มีความเข้มเท่ากันหรือไม่

โพสท์ใน ภาพลวงตา | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น