Mr.Vop's Blog

กันยายน 6, 2010

วงแหวนสีอะไร – ภาพลวงตา

Filed under: ภาพลวงตา — ป้ายกำกับ:, , — Mr.Vop @ 08:38

วงแหวนสีฟ้าและสีเขียว จริงๆเป็นสีเดียวกัน .. เชื่อหรือไม่

มีนาคม 12, 2010

ภาพลวงตาประจำวัน

Filed under: ภาพลวงตา — ป้ายกำกับ:, — Mr.Vop @ 07:13

กวาดตามองรูปนี้ขึ้นลงหรือมองผ่านๆ
ดูเหมือนแท่งสีเขียวแก่จะเลื่อนไปมาได้

มีนาคม 8, 2010

ภาพลวงตา ผลงานของ Akiyoshi Kitaoka 2005 (October 14)

Filed under: ภาพลวงตา — ป้ายกำกับ:, , — Mr.Vop @ 16:26

คุณว่าสี่เหลี่ยมตรงกลางสีอะไร

เห็นเป็นสีชมพูหรือเปล่า

คำตอบคือสีเทา
ที่เราเห็นเป็นสีชมพูเพราะถูกสีเขียวลวงตาครับ

The Shocking Blue Green Theme. บลอกที่ WordPress.com .

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56,752 other followers